Τεχνικές Εργασίες Βαφείου

Τεχνικές Εργασίες Βαφείου

Τεχνικές Εργασίες Βαφείου

Τεχνικές Εργασίες Βαφείου:

Το πρόγραμμα αυτό δίνει την δυνατότητα στον κομμωτή να έρθει σε επαφή με την δημιουργία των χρωμάτων μέσα από: (a) την εισαγωγή στο χρώμα, (b) τις βασικές φόρμουλες βαφής και (c) τις μίξεις των χρωμάτων.
Παρουσιάζονται και αναλύονται οι ποσοστώσεις των λευκών μαλλιών, η χρωματομετρία, τα αντίθετα χρώματα, οι μίξεις των χρωμάτων, οι μες, οι ανταύγειες.

No Comments

Post a Reply