Προφίλ

Το πρώτο κομμωτήριο ΑΝΑΣΤΑΖΙΑ ιδρύθηκε το 1974 και διατηρείται ανανεωμένο έως σήμερα. Θεωρούμε ότι ο σημαντικότερος παράγοντας της επιτυχίας μας είναι η σωστή και οργανωμένη εκπαίδευση.

Με αυτή την αφορμή αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το 1995 μια Τεχνική Επαγγελματική Σχολή (ΤΕΣ) κομμωτικής και αισθητικής τέχνης που θα ανέτρεπε τα δεδομένα στην ελληνική αγορά. Η σχολή αυτή εξελίχτηκε και μετατράπηκε σε ΤΕΕ, αργότερα σε ΕΠΑΣ ως και σήμερα που κατατάσσεται στην ανώτερη κλίμακα της εκπαίδευσης στην κομμωτική τέχνη, δηλαδή σε ΙΕΚ. Το εκπαιδευτήριο ΑΝΑΣΤΑΖΙΑ καλύπτει πλήρως τόσο τις εκπαιδευτικές ανάγκες του σύγχρονου κομμωτή, βοηθώντας τον να φτάσει στην κορυφή, όσο και αυτές του αρχάριου σπουδαστή που επιθυμεί να εξελιχθεί στην κομμωτική, το επαγγελματικό μακιγιάζ και την αισθητική άκρων προσφέροντάς τους βάσεις για ένα σταθερό και ανοδικό επαγγελματικό μέλλον.

H φιλοσοφία της ANASTAZIA διέπεται από θεμελιώδεις αρχές: η προσήλωση στη συνεχή ανάπτυξη τεχνογνωσίας και καινοτόμων υπηρεσιών στην κομμωτική, η αφοσίωση στην ικανοποίηση του πελάτη τον οποίο αντιμετωπίζει πάντα ως συνεργάτη, η διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης και αμοιβαίας αξιοπιστίας με την αγορά, αλλά και το κοινό όραμα και στρατηγική όλων των στελεχών της σχολής.

Στόχος της ΑΝΑΣΤΑΖΙΑ είναι να καταστήσει τους εκπαιδευόμενούς της τους πιο επιτυχημένους επαγγελματίες στο χώρο τους, αναλαμβάνοντας την ολοκληρωμένη υποστήριξή τους, τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών, όσο και κατά τη μετέπειτα εξέλιξή τους.